پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

تامین کالا و تجهیزات تصفیه آب صنعتی 2 نظر 07 شهریور 1399 ساعت درج : 19:04

فاضلاب بهداشتی - فاضلاب شهری

به مجموع فاضلاب های اداری، فاضلاب بهداشتی (فاضلاب انسانی) ، فاضلاب ساختمان های مسکونی و ... فاضلاب شهری می گویند و از بسیاری از جهات با فاضلاب صنعتی تفاوت دارد که مهمترین آن ها عبارتند از :

 1. کیفیت فاضلاب شهری قابل پیش بینی بوده و جریان آن تقریبا یکسان و پیوسته است در حالی که فاضلاب صنعتی بسته به نوع صنعت با دیگری متفاوت می باشد
 2. فاضلاب بهداشتی (فاضلاب انسانی)  اغلب دارای میکرو ارگانیسم می باشد که خود این میکرو ارگانیسم ها کمک شایانی به کاهش مواد آلی می نماید در حالی که میکرو ارگانیسم موجود در فاضلاب صنعتی اغلب بسیار کم می باشد.
 3. تصفیه پساب صنعتی اغلب متغیر و پیچیده تر از تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد.

یکی از متداول ترین راه ها در تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده از سپتیک تانک می باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شامل مراحل زیر می باشد:

 1. آشغالگیر   Screening
 2. کانال شن گیری و چربی گیر
 3. حوضچه ته نشینی اولیه
 4. تصفیه بیولوژیکی
 5. تانک جمع آوری لجن
 6. حوضچه ته نشینی ثانویه
 7. کلرزنی و انتقال فاضلاب تصفیه شده

انواع پکیج های تصفیه فاضلاب انسانی (بهداشتی) :

 1. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش هوادهی گسترده     EAAS
 2. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیوراکتور غشایی   MBR
 3. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش                        MBBR
 4. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش                          SBR

 

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت خانه آب به صورت پکیج های قابل حمل (پرتابل) و در محل و به صورت پلی اتیلنی ، فلزی و کامپوزیتی قابل ارائه می باشد

پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.