دیونایزر | ستون میکسبد

تصفیه آب صنعتی 7 نظر 13 اردیبهشت 1396 ساعت درج : 11:48

دیونایزر   DEIONIZER :

در بعضی از صنایع با توجه به کیفیت و حساسیت بسیار بالای محصول تولیدی ، نیاز به آب بدون یون با هدایت الکتریکی بسیار پایین می باشد. در صنایعی همچون صنایع الکتریکی ، صنایع داروسازی و شست و شوی قطعات الکترونیکی باید آب مورد استفاده از نوع بدون یون باشد که این امر توسط دستگاه دیونایزر صورت می پذیرد. آب خروجی از دیونایزر هدایت الکتریکی کمتر از یک میکروزیمنس دارد.

در واقع دیونایزر دستگاهی شامل دو ستون می باشد :

1)ستون کاتیونی که محتوی رزین کاتیونی می باشد و در این ستون تمامی کاتیون ها شامل منیزیم ، سدیم ، کلسیم و پتاسیم خذف می گردد.

2)ستون آنیونی که محتوی رزین آنیونی می باشد و این ستون تمامی آنیون ها شامل کربنات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلکات ها حذف می شوند.

دیونایزر