نانوفیلتراسیون | NF

سیستم های پیش تصفیه آب صنعتی 0 نظر 07 شهریور 1399 ساعت درج : 13:21

نانو فیلتراسیون چیست؟

نانو فیلتراسیون (NF) همانند اولترافیلتراسیون یکی دیگر از فرآیند های غشایی می باشد با این تفاوت که در UF ذرات بیشتری نسبت به NF حذف می گردند.در نانوفیلتراسیون نیز ناخالصی های آب به صورت فیزیکی حذف می گردند این روش تقریبا  همه ویروس ها و درصد زیادی از مواد آلی آب را حذف می نماید.این روش نسبت به دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس دارای دبی خروجی بالاتر هزینه نگهداری پایین تر و طول عمر بالاتر می باشد ولی نسبت به اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس قادر به حذف ذرات معلق کمتری می باشد.

نانوفیلتراسیون | NF

کاربرد روش نانو فیلتراسیون:

_ حذف رنگ و کدورت آب

_ حذف آلاینده ها از آب

_ تصفیه ی پساب های صنعتی

_ پیش تصفیه دستگاه RO