شیر سختی گیر | شیر فیلتر شنی

تامین کالا و تجهیزات تصفیه آب صنعتی 4 نظر 05 دی 1402 ساعت درج : 20:23

کاربرد شیر سختی گیر و شیر فیلتری (شیر فیلتر شنی) در صنعت تصفیه آب :

این شیرها در صنعت آب برای کنترل میزان دبی آب ورودی به مخازن فیلتر شنی، فیلتر کربنی و سختی گیر و همچنین تنظیم زمانبندی گذر آب، استفاده می شود.

به طور کلی شیر مخزن FRP بر اساس نیاز ما به دو دسته شیر فیلتری (مورد استفاده در فیلترکربنی و فیلترشنی) و یا شیر سختی گیر تفکیک می شوند.

همچنین بر اساس نیاز و یا عدم نیاز به اپراتور، به دو نوع نیمه اتوماتیک (دستی) و تمام اتوماتیک تقسیم می شوند.

انواع شیر سختی گیر:

شیر سختی گیر رزینی با توجه به نوع مخزن به دو دسته تقسیم می شوند :

 • شیر سختی گیر مخزن Frp

 • شیر سختی گیر مخزن فلزی که همان شیر سلوولو یا شیر سلووالو می باشد.

شیر سختی گیر مخزن Frp به دو صورت نیمه اتومات(دستی) و تمام اتوماتیک دسته بندی می شوند، که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

انواع شیرهای سختی گیر مخزن Frp:

1- شیر نیمه اتومات سختی گیر رزینی

این نوع از شیرها همانند شیرهای تمام اتوماتیک دارای 5 وضعیت می باشند. با این تفاوت که عمل تغییر وضعیت شیر با اپراتور انجام می شود.

انواع شیر دستی یا نیمه اتوماتیک سختی گیر به همراه مدل، ظرفیت گذر آب و تصویر


شیر سختی گیر 3/4 اینچ دستی


مدل F64B

شیر سختی گیر 3.4اینچ دستی مدل F64B

دبی : 3 متر مکعب در ساعت

شیر سختی گیر 1 اینچ دستی


مدل F64A1

شیر سختی گیر 1اینچ دستی مدل F64A1

دبی : 4 متر مکعب در ساعت

شیر سختی گیر 2 اینچ دستی


مدل N64D

شیر سختی گیر 2اینچ دستی مدل N64D

دبی : 10 متر مکعب در ساعت

انواع مدل شیر دستی سختی گیر رزینی برند رانکسین:


 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64B با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64BC با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64C با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64A1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64A2 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64AC با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F64F با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل N64D با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل N64D1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل N64D2 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر دستی سختی گیر رزینی مدل F77AS با ورودی و خروجی 2 اینچ

2- شیر تمام اتوماتیک سختی گیر رزینی

این شیر ها دارای 5 وضعیت : سرویس، بکواش، احیاء، پر شدن منبع نمک و شست و شوی سریع می‌باشند که این مدل از شیرها پس از نصب بر روی مخازن Frp نیاز به اپراتوری ندارد و با توجه به زمان یا دبی آب عبوری تمام مراحل را به صورت تمام اتوماتیک انجام می دهند.

شیر تمام اتوماتیک سختی گیر یا از بالای مخزن نصب می گردد یا به صورت از کنار نصب می شود.

انواع شیر اتومات یا اتوماتیک سختی گیر رزینی به همراه مدل، ظرفیت گذر آب و تصویر


شیر سختی گیر 3/4 اینچ اتومات

مدل F65B1

شیر سختیگیر 3.4 اینچ اتومات مدل F65B1

دبی : 3 متر مکعب در ساعت

شیر سختی گیر 1 اینچ اتومات

مدل F63C1

شیر سختی گیر 1 اینچ اتومات مدل F63C1

دبی : 4 متر مکعب در ساعت

شیر سختی گیر 2 اینچ اتومات

مدل N74A1

شیر سختیگیر 2 اینچ اتومات مدل N74A1

دبی : 10 متر مکعب در ساعت

انواع مدل شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی برند رانکسین:


 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F71B1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F64B با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F65P1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F65P3 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F71B3 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F71G1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67M با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67B1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67C1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67C3 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67G1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F67I1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F63P1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F134A1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F134A3 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N74A1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F74A1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N74A3 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N75A1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N75A3 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N75B1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F99B1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل F99B3 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک سختی گیر رزینی مدل N77B1 با ورودی و خروجی 2 اینچ

دسته بندی شیر اتومات سختی گیر بر اساس دبی عبوری و زمان کارکرد :

عمل احیای رزین توسط شیر اتومات سختی گیر یا بر اساس دبی آب ورودی صورت می پذیرد که در این حالت به آن شیر اتوماتیک سختی گیر جریانی میگویند. یا بر اساس زمان سپری شده و مدت زمان کارکرد دستگاه سختی گیر، که در این حالت شیر اتوماتیک زمانی می باشد.

برای مثال یک شیر اتومات زمانی که برای 12 ساعت تنظیم شده باشد، با گذشت 12 ساعت تغییر حالت داده و از حالت سرویس به حالت بکواش می رود. در حالی که در شیر اتومات جریانی عمل احیای رزین پس از گذر مقدار مشخصی از آب صورت می پذیرد.

تعیین سایز شیر:

همچنین شیرها بر اساس دبی آب ورودی به مخازن، سایز بندی می شوند. حداکثر دبی که معمولاً از یک شیر متناسب با سایز آن عبور می کند مطابق جدول ذیل است.

سایز شیر

میزان دبی

مترمکعب بر ساعت M3/H

3/4 اینچ

3

1 اینچ

4

2 اینچ

10

برای دانلود کاتالوگ شیر تمام اتوماتیک سختی گیر رزینی بر روی لینک کلیک فرمایید.

انواع شیر فیلتری:

1- شیر فیلتری نیمه اتومات (شیر دستی)

شیرهایی هستند که جهت ورود و خروج آب توسط یک اهرم سه حالته توسط اپراتور تغییر می‌ کند و اپراتور در هر زمان می تواند تغییرات لازم را انجام دهد که این شیرها دارای 3 حالت اصلی به شرح زیر می باشد:

 1. حالت فیلتر FILTER : در این حالت آب از قسمت بالای فیلتر شنی وارد شده و توسط نازل پایین خارج می شود و عمل فیلتراسیون انجام می شود.
 2. حالت بکواش BACK WASH : در این حالت آب ورودی فیلترشنی از نازل پایین وارد می شود و از قسمت پایین آب به سمت محتوای مخزن هدایت می شود و عمل شستشو صورت می گیرد.
 3. حالت شستشو سریع FAST WASH : مانند حالت فیلتراسیون می باشد با این تفاوت که به جای خارج شدن آب به سمت مصرف کننده سیستم، آب را از طریق بکواش دور می¬ریزد.

انواع شیر دستی فیلتر شنی به همراه مدل، ظرفیت گذر آب و تصویر


شیر فیلتری 3/4 اینچ دستی

مدل F56E2

شیر فیلترشنی 3.4 اینچ دستی مدل F56E2

دبی : 3 متر مکعب در ساعت

شیر فیلتری 1 اینچ دستی

مدل F56A1

شیر فیلترشنی 1 اینچ دستی مدل F56A1

دبی : 4 متر مکعب در ساعت

شیر فیلتری 2 اینچ دستی

مدل N56D2

شیر فیلترشنی دستی 2 اینچ N56D2

دبی : 10 متر مکعب در ساعت

انواع مدل شیر دستی فیلتر شنی برند رانکسین:


 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F52 با ورودی و خروجی ½ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56B با ورودی و خروجی ½ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56C با ورودی و خروجی ½ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56E1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56E2 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56A1 با ورودی و خروجی 1 اینچ وسط ¾ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56A2 با ورودی و خروجی 1 اینچ وسط ¾ اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56AC با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56F با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل F56F1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل N56D1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر دستی فیلتر شنی مدل N56D2 با ورودی و خروجی 2 اینچ

2- شیر فیلتر شنی اتوماتیک

شیر اتوماتیک مخازن FRP شیرهایی هستند که تغییر حالت شیر توسط نیروی برق انجام می شود و عملکرد آن توسط کاربر برنامه ریزی می گردد و برای تغییر برنامه ی داده شده به شیر نیاز به تنظیمات مجدد دارد.

انواع شیر اتومات یا اتوماتیک فیلتر شنی به همراه مدل، ظرفیت گذر آب و تصویر


شیر فیلتری 3/4 اینچ اتومات

مدل F71P1

شیر فیلتر شنی 3.4 اینچ اتومات مدل F71P1

دبی : 3 متر مکعب در ساعت

شیر فیلتری 1 اینچ اتومات

مدل F67C1

شیر فیلتر شنی اتومات 1 اینچ مدل F67C1

دبی : 4 متر مکعب در ساعت

شیر فیلتر 2 اینچ اتومات

مدل N75A1

شیر فیلتر شنی 2اینچ اتومات مدل N75A1

دبی : 10 متر مکعب در ساعت

انواع مدل شیر اتوماتیک فیلتر شنی برند رانکسین:


 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F71B1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F71B3 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F71P1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F71G1 با ورودی و خروجی ¾ اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67B1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67P1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67C1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67C3 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67G1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67I1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F67B با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F134A1 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل F134A3 با ورودی و خروجی 1 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل N75A1 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل N75A2 با ورودی و خروجی 2 اینچ
 • شیر اتوماتیک فیلتر شنی مدل N75B1 با ورودی و خروجی 2 اینچ

برای مخازن FRP با مدلهای (844، 1054، 1252 و 1265) از شیر 3/4 اینچ، مدلهای (1465، 1665 و 1865) از شیر 1 اینچ و برای مدلهای 2162 و مخازن با ابعاد بزرگتر از شیر 2 اینچ استفاده می شود.

لازم به ذکر است مخزن FRP با مدل های 1865 و 2162 با توجه به اینکه در دو مدل دهانه 2.5 اینچ و دهانه 4.5 اینچ موجود می باشد. لذا هر دو مدل شیر یک اینچ و دو اینچ را میتوان بر روی این مخازن نصب کرد.

جهت خرید انواع شیر سلووالو و شیر نیمه اتوماتیک و شیر اتوماتیک سختی گیر و فیلتر شنی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.