اخبار و مقالات - مهمترین دلیل مهاجرت های پیش از تاریخ جستجوی آب بوده است

مهمترین دلیل مهاجرت های پیش از تاریخ جستجوی آب بوده است

خبر 31 خرداد 1396 ساعت درج : 07:00

مهمترین دلیل مهاجرت های پیش از تاریخ جستجوی آب بوده است
در پی مطالعاتی توسط پژوهشگران، آنها از الگوی تقسیم بندی و توزیع منابع آب آشامیدنی مانند رودخانه ها، چشمه ها و دریاچه ها در مناطق شمال کشورهای آفریقا استفاده کرده و با کمک نرم افزارهای کامپیوتری، امکان مهاجرت انسان های اولیه از یک منبع آب به سمت منبع بعدی را مورد مطالعه قرار دادند. بر این اساس مشخص شد که یک انسان می تواند طی سه روز حدود 200 کیلومتر را طی کند.
آخرین پژوهش های محققان نشان می دهد در هنگام بررسی مسیر مهاجرت انسان های نخستین از قاره آفریقا علاوه بر شرایط جوی باید شرایط زمین شناسی و الگوی توزیع منابع آب های آشامیدنی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
 پرفسور گیل ام . اشلی استاد دانشکده علوم زمین شناسی دانشگاه روتگرس اعلام کرد : به احتمال زیاد، انسان در جستجوی آب و از طریق دستیابی به چشمه های آب، به طور تدریجی و از طریق رفتن از یک چشمه به چشمه بعد، قادر به مهاجرت در این دوران بوده است.
آب و هوای قاره آفریقا طی دوران فوق برای مدت زمان بسیار طولانی حدود 23 هزار سال بین شرایط خشک و مرطوب در نوسان بوده و آب بیشتر دریاچه ها در این مدت زمان، غیر قابل شرب بودند. در این شرایط پس از خشک شدن چشمه ها و رودخانه ها تنها گزینه ی پیش روی انسان های نخستین هجرت به سمت رودخانه و یا استفاده از آب های زیر زمینی و چشمه ها بوده است.
پرفسور اشلی در این رابطه می گوید: در برخی موارد مهاجرت تنها پس از طی توقف طولانی در کنار چشمه ها و پس از شروع دوران بارندگی و محیا شدن شرایط آب و هوایی صورت پذیرفته است. 
وی در آخر توضیحات خود افزود: در این مطالعات شاهد اهمیت شرایط آب و هوائی هستیم اما باید در نظر داشت شرایط زمین شناسی و الگوی توزیع چشمه ها و منابع آب نیز نقش مهمی در پراکندگی انسان و مهاجرت های نخستین انسان ها در قاره آفریقا بر عهده داشته است. سوالی که در اینجا مطرح است، انگیزه انسان ها اولیه برای مهاجرت به سمت شرق آفریقا و رسیدن به دره های این منطقه است. ما می دانیم که این مهاجرت انجام شده است و قادر به بازسازی آن هم هستیم اما دلیل منطقی این موضوع هنوز ناشناخته باقی مانده است.