اخبار و مقالات - بحران آب در استان اصفهان

بحران آب در استان اصفهان

خبر 12 خرداد 1397 ساعت درج : 16:44

از بین رفتن 200 روستا در استان اصفهان

به نقل از نماینده مردم اصفهان،  نزدیک به 200 روستا در این استان به خاطر کمبود آب از بین رفته است.

حیدر علی عابدی نماینده اصفهان در این رابطه افزود، مهم تر از بحث کمبود منابع آب، مشکل مدیریتی است که در این بخش بیداد میکند.

وی همچنین افزود نزدیک به 12 سال است که کشاورزان استان اصفهان نتوانستند به طور مداوم و مستمر، آب کشاورزی خود را تهیه کنند.

نماینده مردم اصفهان در خصوص اعتراضات مجدد مردم اصفهان نیز  گفت : اگر اعتراضات مردمی به وقوع بپیوندد، این امر به شکل گسترده تری صورت می گیرد. زیرا در دفعات قبل فقط کشاورزان مشکل کم آبی و یا بی آبی داشته اند، در حالی که امروز مردم عادی و شهروندان نیز با این مشکل مواجه هستند.